Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Procura i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Procura i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Crèdits ECTS

129 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67 €/crèdit

Any d'inici

2024/2025

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat de Lleida

Universitats participants

URV, UJI, UA

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (90%). Anglès (10%)

Places

5

Coordinació

Marc Salat Paisal fdet.coordmsjp@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Resolució 15 de juliol
Resolució 15 de juliol
Resolució 15 de juliol
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Màster en Advocacia i Procura
Màster en Advocacia i Procura
Màster en Advocacia i Procura
Máster en Sistema de Justicia Penal
Máster en Sistema de Justicia Penal
Máster en Sistema de Justicia Penal
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

Resolució admesos i exclosos de 25 de setembre, doble màster Advocacia i Sistema de Justícia Penal

El màster d’advocacia constitueix un projecte singular que reuneix diferents institucions, universitàries i professionals, amb l’objectiu comú de proporcionar als graduats i graduades en Dret una formació d’excel·lència, que en el nou marc legal, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobre tot, afrontar amb les màximes garanties d’èxit la seva carrera professional com advocats i advocades.

Tot i que el màster d’advocacia contribueix a la formació pràctica de base necessària per a l’exercici de la professió, no cobreix suficientment l’àmbit de l’especialització. En un context en què l’especialització és un valor amb elevada demanda en els nous models de gestió dels despatxos d’advocats, la formulació de la doble titulació màster en advocacia/màster en sistema de justícia penal permet conjugar la formació pràctica general per l’exercici de la professió amb l’especialització en l’àmbit jurídico-penal requerides per poder exercir com advocat penalista.

Prenent com a eix central el màster de l’advocacia de la FDE s’ha formulat una doble titulació amb el màster en sistema de justícia penal. El màster en sistema de justícia penal, de gran prestigi i trajectòria consolidada, és l’únic existent en l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques com de les de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal, que ha estat cursat en les seves diverses edicions no només per estudiants provinents de diferents àrees geogràfiques de l’estat espanyol, sinó també per estudiants provinents de diversos països llatinoamericans (Xile, Argentina, Mèxic, Colòmbia, Cuba, Veneçuela, Hondures o Equador), contribuint a la internacionalització, excel·lència i especialització a la UdL.

Amb la doble titulació màster en advocacia/màster en sistema de justícia penal es vol oferir a l’estudiantat del grau en Dret que vulgui exercir com advocat especialitzat en Dret Penal tota la formació teòrico-pràctica necessària per exercir aquesta professió amb èxit.